K 30.6. 2016 bude dočasně ukončena činnost této webové stránky.
Po 1.7. 2016 již nebudou žádné objednávky vyřizovány.

To 30.6. 2016 will be provisionally ended activity this website.
From 1.7. 2016 we wil be not accept youre orders.